PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Inne Jednostki Organizacyjne Szpitala

NazwyKierownicyTelefon
Apteka Szpitalna mgr Adam Spychalski 52 365 5446
Blok Operacyjny kier. mgr Agnieszka Grejczyk 52 365 5491
Dział Administracyjno - Techniczny mgr inż. Cezary Kobziakowski 52 3655 500
Dział Controllingu Finansowego mgr Tomasz Graczykowski 52 3655 326
Dział Informatyki mgr inż. Krzysztof Nowakowski 52 3655 630
Dział Księgowości mgr Ewa Długoszewska 52 3655 300
Dział Obsługi Pacjenta i Zarządzania Jakością mgr Renata Łojewska 52 3655 408
Dział Ochrony Pracy mgr Joanna Wojtecka 52 3655 340
Dział Sterylizacji i Dezynfekcji kier. mgr Grażyna Domarus 52 3655 457
Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego Barbara Sikorska 52 3655 459
Dział Wynagrodzeń i Umów Cywilnoprawnych mgr Beata Jóźwiak 52 3655 907
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia mgr Marek Bryk 52 3655 352
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi mgr Wioletta Górna 52 3655 905
Dział Żywienia Maria Szuda 52 3655 483
Pełnomocnik dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania mgr Renata Łojewska 52 3655 540
Pielęgniarka Społeczna Stanisława Frelichowska; Małgorzata Karpińska 52 3655 342
Samodzielna Sekcja Koordynacji Badań Naukowych mgr Mariola Drzewowska 52 3655 788
Samodzielna Sekcja Łączności Aleksander Kliszewski 52 3655 600
Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów mgr Wiesław Dziergawka 52 3655 736
Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych Józef Mol 52 3655 783
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych dr n. med. Arkadiusz Kuziemski 52 3655 729

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.