PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

FIBROMIALGIA

    O fibromialgii nikt nie chce rozmawiać. Chory czuje się upokorzony, obserwator jej nie dostrzega, a sami lekarze często mają problemy z indentyfikacją i zrozumieniem zachowań cierpiącego na tę przypadłośc pacjenta. I chociaż fibromialgia należy do schorzeń reumatycznych i określana jest mianem reumatyzmu mięsniowego, to bardzo często towarzysząca jej depresja nie pozwala na szybkie postawienie diagnozy, powodując wędrówkę pacjenta po lekarzach wielu specjalności i narażając go na nieprzyjemne sytuacje związane z brakiem wiary w jego chorobę. Poddany takim naciskom ze strony otaczającego świata, pacjent popada w coraz większe przygnębienie, które okupuje okropnym, przemieszczającym się po ciele bólem. Niczym stąpanie po Wstędze Möbiusa. Tylko pacjent i jego niekończąca się ścieżka bólu.

  Jestem chora od ponad siedmiu lat. Miałam szczęście trafić stosunkowo szybko w ręce dr. Jeki i dr. Wojciechowskiego, dlatego dzisiaj, mam siłę pisać o fibromialgii i spotykać się z innymi chorymi. Grupa Wsparcia jest również formą leczenia. Postanowiliśmy utworzyć ją w nadziei, że zgłaszające się do niej osoby uzyskaja podczas spotkań właściwe wsparcie, bo nie tyle leki w tej chorobie niosą poprawę, co siła psychiki i nauczenie się życia z chorobą.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również osoby podejrzewające u siebie tę chorobę. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości zainteresowanych zostanie zorganizowane pierwsze spotkanie. Następne w zależności od potrzeb.

ANNA CYBULSKAKryteria diagnostyczne Fibromialgii dla Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Definicja.
Przewlekły, uogólniony zespół bólowy, mięśniowo-stawowy, z charakterystyczną bolesnością uciskową w co najmniej 11 z 18 typowych punktów tkliwych, zaliczany do chorób określanych mianem reumatyzmu tkanek miękkich.

Etiologia i epidemiologia.
Przyczyna choroby jest nieznana. Rozpoznawana około 8 razy częściej u kobiet, głównie w okresie przed- i około menopauzalnym (35-55 lat).

Kryteria diagnostyczne fibromialgii wg ACR z 1990r.
 1. Ból uogólniony tj. zlokalizowany po prawej i lewej stronie ciała, powyżej i poniżej przepony oraz w osi ciała (kręgosłup lub przednia powierzchnia klatki piersiowej) trwający co najmniej 3 miesiące
 2. Bolesność uciskowa (podczas ucisku palca przy sile około 4 kg) w co najmniej 11 z 18 punktów tkliwych (9 par symetrycznych punktów) zlokalizowanych w następujących okolicach ciała:
  • Potylica – przyczepy ścięgien w okolicy potylicznej
  • Dolny odcinek szyi – przestrzenie między wyrostkami poprzecznymi na odcinku C5-C7
  • Trapezius – punkt położony na górnym brzegu mięśnia czworobocznego w połowie odległości między barkiem a szyją
  • Supraspinatus – punkt leżący pośrodku nad grzbietem łopatki
  • II żebro – na górnym brzegu, nieco bocznie od połączenia chrzęstno-kostnego
  • Nadkłykieć boczny – 2 cm dystalnie do nadkłykcia bocznego kości ramiennej
  • Okolica pośladkowa – fałd mięśniowy w obrębie górnego zewnętrznego kwadrantu pośladka
  • Krętarz wiekszy – punkt położony za prominentia trochanterica
  • Kolano – okolica przyśrodkowa kolana proksymalnie w stosunku do szpary stawowej

Rozpoznanie choroby opiera się na spełnieniu powyższych kryteriów diagnostycznych oraz współistnieniu licznych objawów towarzyszących przewlekłemu bólowi, wśród których wyróżnia się:
  - uczucie stałego zmęczenia połączone często z osłabieniem siły mięśniowej i sztywnością
  - objawy psychopatologiczne ( obniżony nastrój, depresja, lęk czy zaburzenia osobowości)
  - objawy czynnościowe i wegetatywne (dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego o typie dyspepsji czynnościowej i/lub zespołu jelita drażliwego, uczucie zimnych rąk i stóp, nadmierna potliwość, suchość w jamie ustnej, kołatanie serca, okresowa duszność, bóle i zawroty głowy, zaburzenia miesiączkowania czy cechy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, objawy dyzuryczne oraz zaburzenia snu).

Ból u chorych na fibromialgię często nasila się pod wpływem wysiłku fizycznego. Okresy zaostrzeń, które mogą być wywołane przez czynniki endo- i egzogenne (stres i problemy w życiu osobistym lub społecznym, zmiany pogody, infekcje, urazy) są często traktowane przez pacjentów jako ból nie do zniesienia.

Badania diagnostyczne.
Wyniki badań laboratoryjnych oraz ogólnie dostępnych badań obrazowych nie odbiegają w zasadzie od stanu prawidłowego.

Leczenie.
Chorzy na fibromialgię powinni być poddani wielokierunkowemu, często zindywidualizowanemu leczeniu, którego efekty odległe zależą m.in. od zrozumienia istoty choroby przez samego pacjenta.Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.