PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Pielęgniarka Społeczna

Kierownik: Stanisława Frelichowska; Małgorzata Karpińska
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 342
Email: piel.spoleczna@biziel.pl

Zadania Pielęgniarki Społecznej:

- Zapoznawanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami postępowania z przewlekle lub obłożnie chorym, kalekim lub nieuleczalnie chorym w oparciu o zalecenia lekarza leczącego.

- Przekazywanie pacjenta pod opiekę placówek podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

- Sprawdzenie środowiska chorego, jego warunków mieszkaniowych i rodzinnych w celu zapewnienia pomocy lub umieszczenia w odpowiedniej placówce.

- Występowanie do różnych instytucji w imieniu pacjenta lub na jego prośbę.

- Podejmowanie działań o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej ze względu na warunki bytowe i brak rodziny.

- Zabezpieczenie odbycia połogu samotnym matkom po wypisie ze szpitala, umieszczenie w Domu Samotnej Matki.

- Występowanie do Sądu Rodzinnego o umieszczenie dzieci pozbawionych opieki domowej w Domu Dziecka, Pogotowiu Rodzinnym lub Pogotowiu Opiekuńczym.

- Umieszczanie i przekazywanie przewlekle chorych w Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i Opiekuńczo-Leczniczych.

- Zapewnienie ubrania dla pacjentów bezdomnych, zabezpieczenie miejsca pobytu po wypisie ze szpitala (schronisko, noclegownia, dom pomocy społecznej). Zapewnienie pochowania zwłok w razie zgonu.

- Adopcja - przekazanie wywiadu z matką zrzekającą się dziecka, przekazanie dziecka do Rodziny Zastępczej.

- Przekazywanie pacjentów samotnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

- Sprawdzanie ubezpieczenia, w razie jego braku u osób samotnych i bezdomnych zgłaszanie do Opieki Społecznej w celu ubezpieczenia zdrowotnego.


Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.