PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Blok Operacyjny

Kierownik: kier. mgr Agnieszka Grejczyk
Lokalizacja: Budynek Główny - parter
Telefon: 52 365 5491
Email: blokoperacyjny@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...
Informacje

Specyfika Bloku Operacyjnego wyraża się tym, iż z jednej strony funkcjonuje on jako standardowy oddział szpitalny w jasno określonych strukturach, z wydzielona przestrzenią sal operacyjnych, zapleczem technicznym i własnym, stałym personelem, z drugiej zaś strony musi spełniać surowe, zróżnicowane wymagania operatorów każdego z oddziałów zabiegowych, podyktowane specyfiką wykonywanych przez nich zabiegów - a wierząc statystykom wykonywanych jest ich na Bloku Operacyjnym 6000 rocznie!

Nie ulega wątpliwości, iż Blok Operacyjny jest sercem każdego szpitala. To tutaj spotykają się pracownicy różnych oddziałów zabiegowych wykonując kluczowe zadania. Pogodzenie interesów każdego z nich nie zawsze jest proste, zwłaszcza z uwagi na fakt, że nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania ilości i czasu trwania każdego zabiegu.

Centrum Bloku Operacyjnego tworzą sale operacyjne:
 • sala nr 1 - gdzie wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej
 • sala nr 2 - o profilu laryngologicznym
 • sala nr 3 - o profilu ginekologicznym
 • sala nr 4 - gdzie wykonywane są zabiegi urologiczne
 • sala nr 5 - pozostaje w gotowości na przyjęcie przypadków nagłych
 • sala nr 6 - o profilu ortopedycznym
 • sala nr 7 - endoskopowa
 • sala nr 8 - gdzie wykonywane są zabiegi zarówno z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej jak i urologii i ginekologii, w zależności od bieżących potrzeb


 • Za sprawne funkcjonowanie każdej z sal odpowiedzialni są konkretni pracownicy Bloku Operacyjnego. Wśród zespołu Bloku Operacyjnego są również osoby na co dzień oddelegowane do pracy na sali operacyjnej mieszczącej się przy Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Wysoki wskaźnik czystości mikrobiologicznej i dobre przygotowanie Bloku Operacyjnego do skomplikowanych zabiegów, to również w dużej mierze zasługa starań zespołu sanitariuszy i salowych.

  Praca na Bloku Operacyjnym zakłada zarówno sprawne wykonywanie zabiegów planowych, jak i umożliwiającym natychmiastowe wykonanie zabiegu nagłego, ratującego życie. Wymaga to od całego personelu doskonałej koordynacji i specjalistycznego przygotowania. Niezbędna jest umiejętność przewidywania oraz systematyczność w każdym calu. Blok Operacyjny w swoim założeniu ma pracować w sposób gwarantujący 100% przygotowanie do zabiegu w każdym momencie, co w praktyce wymaga od pracowników nadzwyczajnego zaangażowania.


  Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

  Kliniki, Oddziały

  Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
  Poradnie

  Poradnie

  Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
  Zakłady

  Zakłady

  W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.