PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów

Kierownik: mgr Wiesław Dziergawka
Lokalizacja: Budynek Główny - parter
Telefon: 52 3655 736
Email: wieslaw.dziergawka@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...
Pracownicu

Kierownik: mgr Wiesław Dziergawka
    Telefon: 52 3655 736
    Email: wieslaw.dziergawka@biziel.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Projektami i Rozwoju: mgr Wiesław Dziergawka
    Telefon: 52 3655 736

Specjalista: mgr inż. Renata Dobrzyńska
    Telefon: 52 3655 793
    Email: renata.dobrzynska@biziel.plOpis Działalności

Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, powołaną w celu przygotowywania niezbędnej dokumentacji, związanej z ubieganiem się o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz innych źródeł.

W szczególności do działań Sekcji należy:
  1. Realizacja zapisów zawartych w podpisanych przez Szpital umowach o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz jednostek współfinansujących zadania inwestycyjne i remontowe
  2. Stały monitoring możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i instytucji krajowych na rzecz Szpitala
  3. Organizowanie i wykonywanie prac dotyczących przygotowania dokumentacji związanej z ubieganiem się o fundusze
  4. Pełnienie funkcji "biura projektu" dla realizowanych zadań projektowych
  5. Wykonywanie czynności dotyczących rozliczania i sprawozdawczości finansowej i promocyjnej realizowanych projektów
  6. Raportowanie i ewaluacja do Instytucji Zarządzającej o przebiegu realizacji zadań
  7. Prowadzenie archiwów i dokumentacji zgodnie z wytycznymi
  8. Bieżąca współpraca z instytucjami finansującymi projekty na szczeblu regionalnym i centralnym


Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.