PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Toruniu

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy informuje o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wymiany trzydziestoletnich zbiorników paliwowych eksploatowanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy pozwoliła na dostosowanie sposobu gromadzenia substancji niebezpiecznych, tj. oleju opałowego i oleju napędowego do obowiązujących wymogów prawnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz.2063).

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne zadanie miało na celu działanie na rzecz poprawy bezpieczenstwa oraz ochrony środowiska. Realizacja inwestycji umożliwiła przeciwdziałanie potencjalnym zanieczyszczeniom oraz doprowadziła do poprawy eksploatacji zabezpieczenia awaryjnego systemu szpitala w energię elektryczną i energię cieplną. Dzięki wymianie zbiorników nasz szpital osiągnał efekt w postaci możliwości ciągłego monitoringu gromadzonego paliwa, ograniczył ryzyko niebezpiecznych przecieków do środowiska i otoczenia, a tym samym porawił funkcjonowanie instalacji paliwowej naszego szpitala umozliwiając ekspolatację tej instalacji w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego.
Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.