PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik Kliniki - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Oddziałowa: dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Liczba łóżek: 35
Lokalizacja: Pawilon C, 1-piętro
Telefon:
Sekretariat Oddział: 52 365 5785
Sekretariat Klinika: 52 365 5416

Email: kikalerg@cm.umk.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
O Klinice

Witamy na stronie internetowej Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych.

  Klinika jest jedynym ośrodkiem o profilu alergologiczno-immunologicznym na obszarze Polski Północnej, mieści się na I piętrze Pawilonu 7a Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Liczy 20 łóżek internistycznych oraz 15 łóżek o profilu alergologiczno-immunologicznym. Ośrodek uznawany jest w kraju jako referencyjny w zakresie diagnostyki i leczenia chorych z nadwrażliwością alergiczną na pokarm. Ponadto prowadzi działalność leczniczo-diagnostyczną dla pacjentów z zaburzeniami alergicznymi dotyczącymi układu oddechowego, skóry, przewodu pokarmowego i innych narządów, zaburzeniami immunologicznymi w tym wrodzonymi i nabytymi niedoborami immunologicznymi. Jest jednym z najprężniej działających w Polsce ośrodków zajmującym się swoistą immunoterapią chorych uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.

  Zainteresowania naukowe zespołu Kliniki koncentrują się wokół najbardziej aktualnych problemów współczesnej alergologii i immunologii klinicznej. Owocem tych zainteresowań są liczne publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich, wiele wystąpień zjazdowych, a także otrzymywane nagrody i wyróżnienia. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów z zakresu alergologii, immunologii, chorób wewnętrznych i gastroenterologii - większość z tytułem naukowym doktora nauk medycznych. Zespołem kieruje profesor dr n. med. Zbigniew Bartuzi aktualny Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, autor wielu publikacji naukowych i monografii. Kadra pielęgniarska to zespół doświadczonych, wysoko-kwalifikowanych pielęgniarek z tytułem licencjata lub magistra pielęgniarstwa.

W Klinice działają

Pracownicy

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.