PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator Oddziału - dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka
Oddziałowa: mgr Lidia Iwińska-Tarczykowska
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny; parter
Telefon: 52 3655 224
Email: anestezjologia@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
O Oddziale

W naszym Oddziale mieszczącym się na parterze głównego budynku Szpitala, leczymy pacjentów w stanie zagrożenia życia, poddanych rozległym i obciążającym operacjom oraz z urazami wielonarządowymi.

Są wśród nich osoby kierowane bezpośrednio do Oddziału Intensywnej Terapii, a także pacjenci klinik i innych oddziałów w przypadkach powikłań wymagających specjalistycznych interwencji. Nad życiem i bezpieczeństwem wszystkich podopiecznych Szpitala czuwa przez całą dobę zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Spośród dwudziestu sześciu lekarzy, siedemnastu posiada najwyższe kwalifikacje specjalistów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a pozostali są w trakcie specjalizacji. Czterdzieści siedem pielęgniarek, stanowiących często o skuteczności zespołu lekarz - pielęgniarka, cieszy się powszechnie wysoką oceną umiejętności, a dwadzieścia jeden z nich posiada specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nasze pielęgniarki bywają nierzadko proszone przez inne oddziały oraz kliniki do pomocy w rozwiązywaniu problemów w przypadkach kiedy ważna jest samodzielność i kreatywność. W Oddziale zatrudnionych jest też ośmiu ratowników medycznych. Obecnie w naszym szpitalu wykonuje się imponującą liczbę operacji i zabiegów, ponad 10 000 rocznie, a mimo to statystyka powikłań jatrogennych (wynikających z winy leczącego) utrzymuje się na tym samym poziomie. Zgromadzony nowoczesny sprzęt i aparatura monitorująca pozwala na bezpieczne prowadzenie wszelkiego typu i rodzaju znieczuleń. W ramach naszego Oddziału funkcjonuje Poradnia Leczenia Bólu i Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna.

Pracownicy

Ordynator: dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Zespół lekarski
Anna Brzezicka-Jaszkiewicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Omubo Davies - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Bogusław Godek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, specjalista akupunktury, medycyny chińskiej i leczenia bólu,
Krzysztof Jaszowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Grażyna Kalińska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Kaja Landowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Joanna Magielska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Piotr Marcinkowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Anna Modzelewska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Andrzej Motuk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Andrzej Mrotek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Krzysztof Olejarczyk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Jacek Rosa - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Piotr Santus - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Ewa Szymborska-Piotrowicz- specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Radosław Wojnicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, studia podyplomowew zakresie leczenia bólu,
Adrian Czyżowicz - Asystent - w trakcie specjalizacji,
Piotr Majewski- Asystent - w trakcie specjalizacji,
Zbigniew Małecki- Asystent - w trakcie specjalizacji,
Andrzej Marszałek- Asystent - w trakcie specjalizacji,
Paweł Mazurkiewicz- Asystent - w trakcie specjalizacji,
Magdalena Nowakowska-Bruś - Asystent - w trakcie specjalizacji,
Joanna Prusakowska - Asystent - w trakcie specjalizacji,
Monika Szambelan - Asystent - w trakcie specjalizacji,
Patryk Ziewiec - Asystent - w trakcie specjalizacji,

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Lidia Iwińska-Tarczykowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.