PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Klinika Hematologii

Ordynator-Kierownik Kliniki - dr n.med. Grażyna Gadomska
Oddziałowa: mgr Janina Schabowska
Liczba łóżek: 25
Lokalizacja: Pawilon "C" - parter (wejście przez Oddz. Reumatologii)
Telefon: 52 3655 254
Email: hematologia@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
O Klinice

Klinika Hematologii, od września 2006 roku, ma swoją nową siedzibę, tj. mieści się w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze pawilonu C.
W skład Kliniki wchodzi 25 łóżek, w tym 3 izolatki, wyodrębnione od reszty specjalnym aneksem. Sale izolowane służą chorym poddawanym wielolekowej chemiotarapii w ostrych białaczkach szpikowych i limfoblastycznych. Są to nowoczesne pomieszczenia, klimatyzowane, z nawiewem filtrowanego powietrza, wyposażone w sprzęt do kontroli czynności życiowych pacjenta, w przyszłości monitorowane. Do struktury organizacyjnej Kliniki Hematologii należy Poradnia Nowotworów Krwi oraz Poradnia Hematologiczna, ściśle współpracująca z Kliniką, dzięki której możliwa jest diagnostyka i leczenie chorych z chorobami układu krwionośnego w warunkach ambulatoryjnych. W Poradni Hematologicznej od kilku lat prowadzone jest leczenie chorych z przewlekłą białaczką szpikową i nadpłytkowością, lekami nowej generacji, objętymi programami terapeutycznymi. Personel lekarski stanowi 4 lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii, w tym 2 lekarzy z tytułem dr n.medycznych oraz 2 specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych będących w trakcie specjalizacji z hematologii. Dobrze wyszkolona, specjalistyczna kadra hematologów, z wieloletnim doświadczeniem pracy w specjalistycznym oddziale hematologii, jest niewątpliwym atutem Kliniki. W Klinice hospitalizowane są osoby dorosłe z nowotworowymi i nienowotworowymi chorobami układu krwionośnego i limfatycznego. Rocznie w Klinice hospitalizowanych jest około 1400 chorych, a w Poradni Hematologicznej udziela się rocznie około 6000 porad. Diagnostyka i leczenie pacjentów prowadzone są zgodnie z nowoczesnymi standardami, wytyczonymi przez grupy naukowo-badawcze, takie jak: Polska Grupa Białaczkowa, Polska Grupa Chłoniaka, czy Polska Grupa Szpiczakowa, której członkami są lekarze z naszej Kliniki Hematologii uczestniczący w regularnych spotkaniach poświęconych ocenie wyników leczenia, wymianie doświadczeń i powstawaniu nowych metod diagnostyczno-leczniczych. Lekarze z Kliniki i Poradni prowadzą codziennie konsultacje hematologiczne dla placówek służby zdrowia w całym województwie. W Klinice odbywają się również staże kierunkowe z hematologii, dla lekarzy naszego województwa, w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych i onkologii. Klinika spełnia wymogi II poziomu referencyjności w hematologii.

Pracownicy

Ordynator: dr n.med. Grażyna Gadomska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog

Zespół lekarski:
- dr n.med. Danuta Szadziewska-Kowalska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
- lek.med Danuta Błońska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
- lek.med. Grażyna Semeńczuk - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
- lek.med. Joanna Czyżewska - specjalista chorób wewnętrznych
- lek.med. Wojciech Świstek - specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:
- mgr Janina Schabowska - specjalista z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego

Kontakt
- email:hematologia.sekretariat@biziel.pl
- tel. Sekretariat: 52 3655 254
- tel. Sekretariat FAX: 52 3655 559

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.