PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Ordynator Oddziału - dr n. med. Waldemar Weiss
Oddziałowa: mgr Violetta Rogowska
Liczba łóżek: 40
Lokalizacja: Budynek Główny; 2-piętro
Telefon: 52 3655 267
Email: ortopedia@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
O Oddziale

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych powstał w 1988 roku. Pierwszym ordynatorem był dr n. med. Henryk Osiński. W tym okresie, jako w jednym z pierwszych w Polsce oddziałów, wykonano zabieg operacyjny korekcji skrzywienia kręgosłupa metodą CD.
  Od 2002 roku do chwili obecnej funkcję ordynatora pełni dr n. med. Waldemar Weiss, który jest również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortopedii. Kieruje i koordynuje pracą 13 asystentów - 9 specjalistów ortopedii i traumatologii i 4 w trakcie szkolenia. Oddział jest jednostką akredytowaną przez Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. Trzech specjalistów posiada stopień doktora nauk medycznych, jeden dodatkową specjalizację z zakresu medycyny sportowej.
  Lekarze tutejszego Oddziału zasiadają we władzach Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także są instruktorami w trakcie kursów międzynarodowej organizacji AO. Tutejszy Oddział jest jednostką referencyjną dla wielu firm produkujących sprzęt i implanty ortopedyczne, w związku z tym powstało kilka filmów instruktażowych prezentujących nowe techniki operacyjne.
  Oddział dysponuje 40 łóżkami dla hospitalizowanych pacjentów.

Obszary zainteresowania kadry medycznej oraz współczesne oczekiwania pacjentów koncentrują pracę Oddziału w trzech głównych nurtach.
1. Zabiegi ortopedyczne: pełen profil endoprotezoplastyk, rekonstrukcje zniekształceń stóp (w tym paluch koślawy), zabiegi z zakresu chirurgii ręki (w tym zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Dupuytrena) oraz zabiegi z zakresu reumoortopedii - operacje naprawcze następstw chorób reumatycznych w szczególności RZS.
2. Zabiegi małoinwazyjne i zabiegi z zakresu medycyny sportowej: artroskopie - Oddział był jednym z pierwszy w Polsce, w którym zaczęto przeprowadzać operacje stawów z zastosowaniem kamery i specjalistycznych mikronarzędzi, Na Oddziale standardowo wykonuję się tego typu operacje na stawie kolanowym, jak również rutynowo przeprowadzone są artroskopie stawu biodrowego, stawu ramiennego i stawu skokowego.
3. Zabiegi z zakresu chirurgii urazowej narządu ruchu: zespół lekarski dysponuje odpowiednim wyszkoleniem potwierdzonym licznymi kursami doskonalącymi, doświadczeniem oraz najlepszej jakości nowym sprzętem koniecznym do operacji. To główne czynniki decydujące o wysokim poziomie i dobrych wynikach operacyjnego leczenia złamań u dzieci i dorosłych w tut. Oddziale.


Pacjenci po operacjach pozostają pod opieką wykwalifikowanego zespołu pielęgniarskiego oraz są usprawniani przez zespół fizjoterapeutów międzynarodowymi metodami, powszechnie stosowanymi na całym świecie jak: PNF, Mc Kenzie, NDT Bobath Dzieci i Dorośli, Kinesiotaping, Terapia Manualna wg Lewitta, Techniki tkanek miękkich wg dr J. Ciechomskiego, Medycyna Sportowa, Koncepcja SET.

Pracownicy

Ordynator
  Zastępca Ordynatora
dr n. med. Waldemar Weiss
Email waldemar.weiss@biziel.pl
  lek. med. Marek Szczepaniec
Email marek.szczepaniec@biziel.pl

Zespół lekarski:
- dr n. med. Wojciech Powierza (wojciech.powierza@biziel.pl)
- lek. med. Krzysztof Gaweł (krzysztof.gawel@biziel.pl)
- lek. med. Mirosław Kozak (miroslaw.kozak@biziel.pl)
- lek. med. Piotr Karaszewski (piotr.karaszewski@biziel.pl)
- lek. med. Mariusz Budny (mariusz.budny@biziel.pl)
- lek. med. Tomasz Dolata (tomasz.dolata@biziel.pl)
- lek. med. Piotr Majewski (majewski.piotr@biziel.pl)

Rezydenci:
- lek. med. Marcin Weiss
- lek. med. Kamil Sadzikowski
- lek. med. Dawid Łukasik
- lek. med. Łukasz Grabarski
- lek. med. Marek Sterna
- lek. med. Bartosz Chojnacki
- lek. med. Mateusz Alski
- lek. med. Sergiy Matsygin

Pielęgniarka Oddziałowa:
- mgr Violetta Rogowska


Artoskopia w Ortopedii

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.