PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Klinika Foniatrii i Audiologii

dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz
Oddziałowa: Danuta Szczepańska
Liczba łóżek: 6
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 480
Email: foniatria@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
Informacje o Klinice

Zakres usług medycznych:

  - diagnostyka zaburzeń głosu i mowy z wykorzystaniem najnowszych metod badań, technik i aparatury (laryngowideostroboskopia, ocena kimograficzna, analiza akustyczna, próba wysiłkowa głosu)
  - leczenie fonochirurgiczne z wykorzystaniem techniki laserowej i metod implantacji materiałów allogennych do fałdów głosowych
  - diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci
  - rehabilitacja foniatryczna zaburzeń głosu i mowy o różnej etiologii u dorosłych i dzieci
  - programy profilaktyczno-rehabilitacyjne dla osób zawodowo posługujących się głosem
  - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja głosu śpiewaczego
  - badania kandydatów na wyższe uczelnie przygotowujące do zawodu o specjalnych wymaganiach głosowych
  - orzekanie o przydatności do zawodu wymagającego wysiłku głosowego
  - kompleksowa diagnostyka zaburzeń słuchu
  - badania przesiewowe słuchu noworodków i niemowląt, dzieci przedszkolnych i szkolnych
  - kwalifikacja do implantów słuchowych typu BAHA


Pracownie wchodzące w skład Kliniki:

  - Laryngostroboskopowa
  - Audiologiczna
  - Poradnia Badań Obiektywnych Słuchu


Klinice Podlegają:

Poradnia FoniatrycznaPoradnia AudiologicznaPoradnia LogopedycznaPoradnia PsychologicznaPracownicy

Lekarze specjaliści w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii:
  - dr n. med. Hanna Mackiewicz-Nartowicz
  - dr n. med. Maria Drela
  - dr n med. Agnieszka Garstecka

Logopedzi:
  - dr Hanna Owczarzak - specjalista neurologopeda
  - mgr Lidia Nawrocka - specjalista neurologopedia

Psycholodzy:
  - mgr. Anna Miłkowska - psycholog kliniczny
  - mgr Ewa Sobolewska

Pielęgniarki:
  - Danuta Szczepańska - pielęgniarka koordynująca
  - Zofia Franz - audioprotetyk
  - Wioletta Jeździkowska - technik badań audiologicznych
  - Katarzyna Kubińska


Zasadnicze kierunki badań naukowych:

  - rehabilitacja głosu i mowy po operacjach całkowitego usunięcia krtani
  - rehabilitacja głosu po zabiegach mikrochirurgicznych krtani
  - rehabilitacja w zaburzeniach głosu o podłożu psychogennym
  - rehabilitacja głosu w dysfoniach dziecięcych
  - zawodowe zaburzenia głosu
  - zaburzenia głosu śpiewaczego
  - badania akustyczne głosu


Współpraca naukowo-badawcza:

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie profilaktyki zaburzeń głosu u nauczycieli Katedra i Kliniką Foniatrii i Audiologii w Poznaniu
DIAGNOVA Technologies Wrocław
Weill Cornell Medical College, Nowy Jork - prof. Thomas Murry,
Stanford University School of Medicine, Pacific Voice & Speech Foundation
prof. Krzysztof Izdebski
www.pvsf.org
www.sfent.com
www.pamcsf.info


Działalność dydaktyczna:

Zajęcia z zakresu foniatrii i audiologii oraz otolaryngologii ze studentami Collegium Medicum UMK Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Kursy szkoleniowe dla logopedów dotyczące kompleksowej rehabilitacji osób po operacji usunięcia krtani.

Kursy prawidłowej emisji głosu dla osób zawodowo wymagających dobrej jakości głosu oraz narażonych na nadmierny wysiłek głosowy organizowane wspólnie z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy.Linki do stron:

Warsztaty, Kursy mistrzowskie - Prawidłowa emisja i profilaktyka zaburzeń głosu (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.