PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski

Oddziałowa: mgr Małgorzata Szamocka
Liczba łóżek: 22
Lokalizacja: Budynek Główny, 4-piętro, lewa strona
Telefon: 52 3655 284
Email: gastro@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
Sekretariat medyczny e-mail: sekretariat.gastroenterologia@biziel.pl

O Klinice

Klinka Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych jest jedyną uniwersytecką jednostką dydaktyczno-naukową i jednocześnie diagnostyczno-leczniczym, szpitalnym ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie gastroenterologii dorosłych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Strukturę organizacyjną tworzą:
 • 22-łóżkowa Klinika Gastroenterologii
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Specjalistyczna Pracownia Endoskopii Zabiegowej
 • Specjalistyczna Pracownia Ultrasonografii z Ultrasonografią Endoskopową
 • Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego oraz Pracownia Leczenia Biologicznego


 • W zespole pracuje jeden samodzielny pracownik naukowy, dwóch specjalistów w dziedzinie gastroenterologii oraz kadra lekarska i pielęgniarska o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych.

  W ośrodku każdego roku blisko 2500 pacjentów jest diagnozowanych i leczonych ze schorzeniami układu trawienia w trybie nagłym, w okresie zagrożenia życia oraz planowym z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, współczesnych metod diagnostycznych i leczniczych oraz nowatorskiego leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna, przy użyciu leków biologicznych. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych jest jedyną komórką szpitalną w województwie wykonującą badania diagnostyczne i zabiegowe w oparciu o echoendoskopię. Corocznie leczymy oraz przeprowadzamy kompleksowo diagnostykę związaną z ciężkim chorobami układu trawienia w zakresie schorzeń w polu trzustkowo-żółciowym, nieswoistych chorób zapalnych jelit, toksycznych i metabolicznych chorób wątroby oraz nowotworów przewodu pokarmowego. W ośrodku tym od 2000 roku bez przerwy wykonujemy kolonoskopię przesiewową w ramach profilaktyki raka jelita grubego finansowaną z budżetu państwa. Z możliwości wykonania tego badania profilaktycznego skorzystało już ponad 2000 osób. Zachowując konieczność ciągłości leczenia chorych ze schorzeniami przewlekłymi układu trawienia, znacząca ilość pacjentów jest pod stałą, specjalistyczną opieką ambulatoryjną. W Klinice prowadzone są zajęcia i praktyki wakacyjne dla studentów wydziału lekarskiego i nauk o zdrowiu UMK, Collegium Medium w Bydgoszczy. Pracownicy naukowo - dydaktyczni Uczelni wykonują w Klinice szereg projektów naukowych. Klinika też miejscem gdzie dwóch uczestników studiów doktoranckich realizuje swoje doktoraty. Kształceni są również lekarze specjaliści w dziedzinie gastroenterologii oraz na stażach cząstkowych lekarze chorób wewnętrznych. Klinika Gastroenterologii i Chorób wewnętrznych jest siedzibą konsultanta w dziedzinie gastroenterologii dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Pracownicy

  Historia

  Działalność Usługowa

  Działalność Naukowa

  Działalność Dydaktyczna

  Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

  Kliniki, Oddziały

  Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
  Poradnie

  Poradnie

  Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
  Zakłady

  Zakłady

  W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.