PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Klinika Kardiologii

Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
Oddziałowa: Jadwiga Kunce
Liczba łóżek: 59
Lokalizacja: Pawilon "C" Klinika: 1-piętro,
Poradnie, Diagnostyka Nieinwazyjna, Pracownia Angiografii i Hemodynamiki - parter
Telefon: /fax: 52 365 56 53
Email: kardiologia@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
www.kardiologia.biziel.pl - Strona internetowa Kliniki


O Klinice

Klinika Kardiologii jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, zlokalizowaną w Budynku 7A.

Strukturę tworzą następujące podjednostki:
 • Klinika Kardiologii - odcinek łóżkowy
 • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - odcinek łóżkowy
 • Pracownie Angiografii i Hemodynamiki
 • Pracownie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
 • Poradnie:
  - Poradnia Kardiologiczna
  - Wojewódzka Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca
  - Poradnia Kontroli i Wszczepiania Stymulatorów
Klinika Kardiologii w ocenie Konsultanta krajowego ds. kardiologii posiada stopień referencyjności IIIB.

Klinika Kardiologii dysponuje 53 łóżkami, w tym 12 Intensywnej Terapii Kardiologicznej, przyjmując pacjentów w trybie pilnym i planowym. Zapewnia pełen zakres leczenia zachowawczego, a także natychmiastowy dostęp do procedur inwazyjnych. Klinika obejmuje swym zakresem również stałą, systematyczną ambulatoryjną opieką nad pacjentem realizowaną przez wykształconych specjalistów w zakresie kardiologii.

Zespół Kliniki Kardiologii otacza opieką miesięcznie ok. 300 pacjentów z Bydgoszczy oraz całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pełniąc funkcje konsultacyjne dla innych szpitali. Klinika Kardiologii jako jeden z kilku ośrodków w Polsce zajmuje się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego.

Personel Kliniki Kardiologii codziennie otrzymuje ustne i pisemne podziękowania za uśmiech, okazywane serce oraz zaangażowanie na rzecz pacjentów.

Praca pielęgniarki w Klinice Kardiologii polega na udzielaniu świadczeń wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych, psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych, a w szczególności:
 1. rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 4. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
 5. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 6. orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo - pielęgnacyjnych;
 7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Odpowiednie wyżywienie do stanu zdrowia i nawyków dietetycznych zapewnia dietetyczka. Czuwa ona nad szkoleniem pacjentów, ich rodzin oraz personelu udzielając indywidualnych i zbiorowych porad w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia.

Obsługą administracyjną pacjentów, dokumentacją medyczną, statystyką oraz współpracą z innymi jednostkami zajmują się sekretarki medyczne.

Za stwarzanie warunków organizacyjno - technicznych do wykonywania zadań na rzecz pacjenta, za czystość, ład i porządek panujący w Klinice odpowiada zespół Pań gospodarczo - sprzątających.

Personel Kliniki Kardiologii uczestniczy w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych tematycznie związanych z zakresem i istotą pracy w klinice. Na wysoki poziom świadczonych usług medycznych oraz profesjonalizm pracy mają wpływ także ukończone kursy specjalistyczne.Pracownie

Fundacja

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.