PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"

Lekarz Kierujący Oddziałem, Manager - dr n. med. Piotr Korbal
Oddziałowa: mgr Gabriela Mioduszewska, mgr Małgorzata Sidor-Żarna
Liczba łóżek: 70
Lokalizacja: Budynek Główny; 1-piętro
Telefon: 52 3655 568
Email: itn.sekretariat@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
Informacje o Oddziale

Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy jest ośrodkiem III stopnia referencyjnego w województwie kujawsko-pomorskim, świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie neonatologii.

Opieką obejmuje wszystkie noworodki urodzone w naszym Szpitalu oraz dzieci transportowane z regionu. Jest najlepiej wyposażonym Oddziałem Noworodkowym w województwie kujawsko-pomorskim. Dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną najnowszej generacji umożliwiającą prowadzenie diagnostyki i leczenia na najwyższym poziomie, a także wysokospecjalistyczną neonatologiczną Karetką "N" do bezpiecznego i komfortowego transportowania noworodków z powodu skrajnego wcześniactwa, z masą ciała poniżej 1000g, z wadami wrodzonymi lub niewydolnością oddechową itp. Ambulans ten obecnie jest najnowocześniejszym w Polsce. Został wyposażony m.in. w aparaturę do leczenia tlenkiem azotu już w trakcie transportu pacjentów z ciężkim nadciśnień płucnym.

Noworodki urodzone o czasie, zdrowe przebywają wraz ze swoimi mamami w salach dwuosobowych z węzłem sanitarnym lub w sali jednoosobowej z łazienką. Wyposażenie sal umożliwia prowadzenie kąpieli noworodka oraz czynności pielęgnacyjnych. Odcinek Fizjologii Noworodka działa w systemie rooming-in, czyli całodobowego pobytu noworodka na sali z mamą. Taki system sprzyja udanemu karmieniu piersią. W rozwiązywaniu wszelkich problemów z laktacją i naturalnym karmieniem profesjonalnie pomaga Pani - Doradca Laktacyjny, pełniąca również funkcję Wojewódzkiego Konsultanta Laktacyjnego. Czas pobytu Dziecka urodzonego siłami natury wynosi dwie doby, co umożliwia dłuższą obserwację pozwalającą na diagnostykę zakażeń wrodzonych, utajonych wad serca, leczenie hiperbilirubinemii, wspieranie karmienia naturalnego, oraz wykonanie obowiązkowych badań przesiewowych łącznie z badaniem w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie: Fenyloketonurii, Hipotyreozy, Mukowiscydozy (F+H+M), oraz w kierunku 21 wad metabolicznych (MS/MS). W tym czasie wykonujemy noworodkom również szczepienia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.

Personel priorytetowo traktuje karmienie naturalne i budowanie więzi psychofizycznych dzieci z ich rodzicami. Zostało to docenione przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, który przyznał Szpitalowi zaszczytny tytuł: "Szpital Przyjazny Dziecku".

Oddział ma szerokie możliwości terapeutyczne - dysponuje nieinwazyjnymi aparatami do wspomagania oddechowego - nCPAP, aparaturą do wentylacji mechanicznej konewncjonalnej i oscylacyjnej, wentylacji tlenkiem azotu, aparatem do hipotermii, jak również diagnostyczne - dysponuje ultrasonografią z dopplerem, echokardiografią, tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, elektroenecefalografią, aparatem do przezskórnego pomiaru prężności tlenu i dwutlenku węgla w krwi. W odcinku Intensywnej Terapii Noworodka posiadamy 13 kompletnie wyposażonych stanowisk do prowadzenia terapii dzieci wymagających intensywnego leczenia. Ponadto w Oddziale diagnozuje się i leczy dzieci z wadami wrodzonymi we współpracy z Kliniką Chirurgii Dziecięcej Collegium Medium Uniwersytetu M.Kopernika i Oddziałem Klinicznym Chirurgii Dziecięcej w naszym Szpitalu. Diagnostykę wrodzonych wad serca przeprowadzają pracujący w Oddziale neonatolodzy - echokardiografiści, co umożliwia natychmiastowe wdrożenie właściwego postępowania, a w najcięższych przypadkach przekazanie pacjentów do nadrzędnych ośrodków echokardiograficznych w Warszawie, Łodzi lub Poznaniu. Naszych małych pacjentów konsultują również lekarze okuliści naszego Szpitala, którzy w przypadku konieczności wykonują zabiegi krioterapii lub laseroterapii, które są metodami leczenia retinopatii, czyli uszkodzenia siatkówki często spotykanego u wcześniaków. Laser jest jedynym urządzeniem w naszym województwie, dzięki któremu nasi mali pacjenci nie muszą być transportowani i leczeni w Poznaniu, Warszawie czy Gdańsku.

Jeszcze w okresie hospitalizacji rozpoczyna się tutaj rehabilitację pacjentów i jednocześnie uczy rodziców jak kontynuować ćwiczenia po wypisie do domu. Do dyspozycji rodziców jest również psycholog kliniczny zajmujący się problemami laktacji i okresu połogu. Wszyscy wypisywani pacjenci wymagający specjalistycznej opieki neonatologicznej objęci są wielodyscyplinarną opieką Poradni Patologii Noworodka do ukończenia 3. roku życia. Ponadto posiadamy Poradnie: Laktacyjną, Neurologii Dziecięce, Okulistyczną, Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej, Audiologiczą, Ultrasografii Dopplerowskiej.

Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" współpracuje z Katedrą i Kliniką Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Bydgoszczy, w której przeprowadzane są zabiegi zapłodnienia in vitro oraz zabiegi wykonywane wewnątrzmacicznie, jak: transfuzje dopłodowe, wewnątrzmaciczne leczenie wodogłowia, wodonercza.

Dzięki ogromnej pracy, wdrożeniu systemu opieki trójstopniowej, wprowadzeniu nowych metod leczenia i współpracy z położnikami, udało się w ostatnich latach znacznie obniżyć wskaźniki: umieralności okołoporodowej, umieralności dzieci urodzonych pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży, zakażeń szpitalnych.

Mocne StronyPracownicy

Zespół lekarski:
Ordynator Oddziału, Manager, dr n.med.Piotr Korbal, specjalista II stopnia z zakresu pediatrii, specjalista II stopnia z zakresu neonatologii
więcej ...
Dr n.med. Iwona Sadowska-Krawczenko, specjalista neonatolog, specjalista epidemiolog, specjalista I st z pediatrii
więcej ...
Dr n.med. Jolanta Kaźmierczak specjalista neonatolog, specjalista I st. z pediatrii
więcej ...
Lek. med. Agata Zdrojewska specjalista II st z neonatologii, pediatra I st
więcej ...
Arleta Zajączkowska-Sadlok, specjalista II st z pediatrii, specjalista neonatolog
więcej ...
Lek. med. Filip Racinowski, neonatolog
więcej ...
Lek. med. specjalista neonatolog Renata Borkowska-Siwik
więcej ...
Małgorzata Piotrowska, lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z neonatologii.
więcej ...


Reszta Zespołu:
mgr Gabriela Mioduszewska, pielęgniarka koordynująca, mgr Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, lic. pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, instruktor nauki zawodu w zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
mgr Małgorzata Sidor-Żarna, pielęgniarka koordynująca, mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, instruktor nauki zawodu w zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
mgr Anna Talar, specjalista fizjoterapii.
więcej ...
mgr Marta Łysak - fizjoterapeuta, certyfikowany Terapeuta Metody Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft e.v.), absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, instruktor: M. Shantala, Hipoterapii i Kinesiology Taping, Wiceprzewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty
Pielęgniarki
W Oddziale pracują 32 pielęgniarki i 29 położne, z których blisko połowa posiada wykształcenie wyższe, a 3 osoby ukończyły specjalizaje kierunkowe. Wszystkie Panie wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem zdrowym i chorym oraz przedwcześnie urodzonym. Swoją wiedzę i umiejętności aktualizują w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego: specjalizacji, kursów, szkoleń, konferencji, sympozjów, warsztatów...
Zespół Intensywnej Terapii Noworodka (31 osób) dodatkowo zapewnia profesjonalną opiekę pielęgniarską noworodkom transportowanym wysokospecjalistycznym Ambulansem "N".
Sekretariat
W profesjonalnym prowadzeniu ruchu chorych, dokumentacji medycznej obowiązującej w Oddziale oraz wszelkiej korespondencji, od wielu lat pomagają nam sekretarki medyczne: Maria Polasik, Joanna Witucka, mgr Violetta Siemieniec.

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.