PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Zakłady

ZakładyKierownicyTelefon
Centrum Endoskopii Zabiegowej dr hab. nauk med. Maria Kłopocka 52 3655 105
Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Zdzisława Dominikowska 52 365 5572
Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej mgr Anna Hildebrandt 52 365 5645
Szpitalny Zakład Endokrynologii i Diabetologii lek. med. Bogdan Guryn 52 365 5474
Szpitalny Zakład Krwiolecznictwa dr n. med. Ewa Wijas 52 3655 727
Szpitalny Zakład Patomorfologii dr n. med. Jadwiga Korenkiewicz 52 3655 509
Szpitalny Zakład Rehabilitacji lek.med. Hanna Styczyńska 52 3655 427
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii prof. dr n. med. Władysław Sinkiewicz 52 3655 512
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dr n. med. Elżbieta Sokólska
52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG, USG
52 365 5696 - REJESTRACJA - Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny
Zkł. Profil. Now. Żeńskich Narządów Płciowych z Por. Cytologii i Kolposkopii dr hab. n.med. Marek Szymański 52 3655 367

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.