PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik: mgr Zdzisława Dominikowska
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 365 5572
Email: laboratorium@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...
O Zakładzie

Działalność Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej polega na wykonywaniu badań diagnostycznych u pacjentów leczonych w szpitalu, skierowanych na badania przez przychodnie przyszpitalne lub placówki medyczne związane umową ze Szpitalem, a także pacjentów indywidualnych.
Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą:
  • staże kierunkowe w ramach specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  • oraz praktyki wakacyjne dla studentów Collegium Medicum UMK.
Nadrzędnym zadaniem pracowników laboratorium jest:
  • obiektywne ustalenie wartości oznaczanego parametru
  • terminowe sporządzenie wyniku badania, zawierającego wszystkie informacje potrzebne zleceniodawcy
  • przedstawienie uzyskanego wyniku w formie czytelnej i jednoznacznie sformułowanej dla odbiorcy
  • przekazywanie informacji umożliwiających diagnostykę stanu faktycznego oraz pozwalających na podjęcie właściwych działań medycznych w celu ochrony zdrowia pacjenta
Laboratorium dysponuje wysokiej klasy, kompletnym i właściwie nadzorowanym wyposażeniem, które zabezpiecza wykonanie badań objętych zakresem świadczonych usług. Badania w Szpitalnym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonują osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w pracy laboratoryjnej. Wszystkie oznaczane w laboratorium parametry objęte są kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym międzynarodową kontrolą jakości RIQAS, LABQUALITY, INSTAND.

Pracownicy LZDL

Certyfikaty uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

Wyposażenie diagnostyczne LZDL

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych

Informacje dla pacjentów indywidualnych

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.