PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Sokólska
Lokalizacja: Budynek Główny, (1-piętro oraz niski parter)
Telefon:
52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG, USG
52 365 5696 - REJESTRACJA - Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny
Email: rtg@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

Informacje o Zakładzie

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem wysoko wykwalifikowanego personelu, jak i używanej aparatury diagnostycznej.
Badania diagnostyczne przeprowadzane w naszym Zakładzie możemy podzielić na cztery podstawowe grupy:
 1. badania rentgenodiagnostyczne (rentgenodiagnostyka konwencjonalna, badania kontrastowe, zdjęcia pantomograficzne, zdjęcia łączone;
 2. tomografia komputerowa
 3. badania ultrasonograficzne (USG konwencjonalne i badania dopplerowskie naczyń)
 4. badania obrazowe metodą rezonansu magnetycznego

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieści się w budynku głównym szpitala na dwóch poziomach:
 • I piętro
  - dwa gabinety zdjęciowe,
  - gabinet do skopii,
  - pracownia TK,
  - dwa gabinety USG,
 • Suterena/niski parter
  - dwie pracownie rezonansu magnetycznego,
  - pracownia TK,
  - gabinet zdjęciowy.
We wszystkich gabinetach zdjęciowych znajduje się aparatura pozwalająca na natychmiastowe uzyskanie obrazu cyfrowego w formacie DICOM.

Obecnie na wyposażeniu Zakładu Radiologii znajdują się:
 • dwa wysokiej klasy aparaty rezonansu magnetycznego (3T i 1,5T),
 • dwa tomografy komputerowe (32- i 16-rzędowy),
 • trzy aparaty ultrasonograficzne,
 • pięć aparatów przeznaczonych do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, w tym:
  - jeden aparat z telekomando przeznaczony do badań kontrastowych,
  - jeden aparat przeznaczony do zdjęć pantomograficznych,
  - dwa aparaty z funkcją zdjęć łączonych;
 • cztery aparaty rentgenodiagnostyczne przyłóżkowe.
Cały system obrazowania przeznaczony do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej pracuje w trybie radiografii cyfrowej.

Poza gabinetami diagnostycznymi w skład Zakładu Radiologii wchodzi również rejestracja wyposażona w zaawansowany informatyczny system rejestracji (RIS) oraz opisownie wyposażone w stacje opisowe przeznaczone do opisywania radiogramów w wersji elektronicznej.

Kadra pracownicza jednostki składa się z:
 • 9 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, w tym trzech ze stopniem doktora nauk medycznych
 • 5 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji,
 • 20 techników elektroradiologii,
 • 4 pielęgniarek,
 • 3 sekretarek medycznych,
 • 4 rejestratorek medycznych.
Zakład posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz na prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy z innych specjalizacji.


Historia Zakładu

Istnienie naszego Zakładu sięga początku funkcjonowania szpitala, czyli 1980 r.
Pierwszym kierownikiem Zakładu w latach 1980 - 1988 był prof. Zdzisław Boroń.
W 1988 r. kierownictwo objął lek. med. Jerzy Cichy.
W latach 1980 - 2006 Zakład Radiologii podzielony był na dwie części. W części pierwszej znajdowały się trzy gabinety rentgenowskie przeznaczone do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, pracownia angiograficzna, jeden gabinet USG i ciemnia. Część druga Zakładu, w skład której wchodził jeden gabinet rentgenowski i ciemnia, zlokalizowana była w innej części szpitala.
W 1990 r. zlikwidowana została Pracownia Angiograficzna a w jej miejsce w roku 1998 powstała Pracownia Tomografii Komputerowej z pierwszym jednorzędowym tomografem.
W roku 2006 zamknięty został gabinet rentgenowski w części drugiej Zakładu.
W maju tego samego roku kierownictwo Zakładu objęła dr n. med. Elżbieta Sokólska.
W październiku 2008 r. zakończony został generalny remont Zakładu Radiologii, wymieniono również cały sprzęt diagnostyczny.
W roku 2010 utworzone zostały: Pracownia Radiologii Cyfrowej oraz Pracownia TK nr 2, przy Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej dedykowane dla pacjentów Oddziału Ratownictwa.
W roku 2015 Szpital wzbogacił się o najwyższej klasy sprzęt, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej otrzymał dwa aparaty rezonansu magnetycznego.


Aparatura diagnostyczna

Rentgenodiagnostyka konwencjonalna:
Gabinet 1

- cyfrowy stacjonarny aparat rentgenodiagnostyczny (Ysio Siemens)
- aparat pantomograficzny (Proline Planmeca)

Gabinet 2

- stacjonarny aparat rentgenodiagnostyczny (Proteus XR/a GE) z cyfrowym detektorem

Gabinet 3

- aparat wyposażony w tor wizyjny (Precision RXi GE) z cyfrowym detektorem

Gabinet rtg przy OKMR

- cyfrowy stacjonarny aparat rentgenodiagnostyczny (Digital Diagnost Philips)


Aparaty służące do diagnostyki konwencjonalnej to nowoczesne dwustanowiskowe (stół + wertigraf) aparaty rentgenodiagnostyczne umożliwiające wykonywanie całej gamy zdjęć rentgenowskich. Zastosowanie komór AEC (automatyka ekspozycji), możliwość precyzyjnego ograniczenia wiązki rentgenowskiej, możliwość regulacji filtracji wiązki oraz możliwość precyzyjnego doboru odpowiedniego położenia lampy rentgenowskiej względem pacjenta pozwalają na ograniczenie dawek promieniowania oraz czasu wykonania do niezbędnego minimum.
W gabinecie nr 1 znajduje się również rentgenowski aparat pantomograficzny, służący do wykonywania zdjęć szczęki i żuchwy dla potrzeb stomatologii i chirurgii szczękowej.
Aparat w gabinecie nr 3 to nowoczesny aparat wyposażony w tor wizyjny pozwalający na przeprowadzanie badań kontrastowych.

Pracownie tomografii komputerowej:
Pracownia tomografii komputerowej nr 1

- 32-rzędowy tomograf komputerowy GE (LightSpeed VCT Select)

Pracownia tomografii komputerowej nr 2

- 16-rzędowy tomograf komputerowy GE (Bright Speed)


W skład wyposażenia TK wchodzą również: nowoczesny wstrzykiwacz kontrastu CT Expres, dwutłokowa strzykawka automatyczna firmy Nemoto, konsole technika i konsole lekarskie. Tomografy komputerowe posiadają również możliwość skonfigurowania ustawień do badania dzieci (uwzględniając wiek i wagę pacjentów), co znacznie zmniejsza dawki używanego promieniowania jonizującego. Oprogramowanie komputerowe obsługujące pracę tomografów pozwala na szybką i precyzyjną obróbkę badań. Istnieje również możliwość rekonstrukcji 3D, VRT z funkcją CINE badanych struktur.

Gabinety ultrasonograficzne:
Gabinet 1 USG

- aparat ultrasonograficzny GE - Logiq 7 i Logiq 3

Gabinet 2 USG

- aparat ultrasonograficzny - Mindray DC-8


Wszystkie aparaty wyposażone są w co najmniej dwie głowice ultrasonograficzne oraz oprogramowanie do badań dopplerowskich.

Pracownie rezonansu magnetycznego:
Pracownia MR nr 1

- (1,5 Tesli) aparat Ingenia firmy Philips

Pracownia MR nr 2

- (3 Tesle) aparat Ingenia firmy Philips


Oba aparaty MR wyposażone są w strzykawki automatyczne do dożylnego podawania kontrastu w trakcie badań MR, umożliwiające wykonywanie badań dynamicznych.
W obu Pracowniach MR istnieje możliwość wykonywania badań pacjentów w znieczuleniu ogólnym, z wykorzystaniem aparatu do znieczulenia lub respiratora, przystosowanych do badań w polu magnetycznym.


Działalność statutowa

Działalność Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej polega na wykonywaniu badań diagnostycznych dla pacjentów:
 • leczonych w szpitalu,
 • skierowanych na badanie przez przychodnie przyszpitalne lub oddział Ratownictwa,
 • skierowanych przez placówki związane umową ze szpitalem,
 • wszystkich kwalifikowanych do badań TK i MR w ramach umowy z NFZ.
Do zadań Zakładu należy również wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych (przy użyciu aparatów przyłóżkowych) na salach chorych w przypadku braku możliwości wykonania tego badania w zakładzie.
Produktem finalnym badania jest płyta CD z wykonanym badaniem i opisem lekarza radiologa. Poza obrazami otrzymywanymi w wersji elektronicznej istnieje również możliwość wydruku badania na błonie przy użyciu drukarki laserowej.
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania diagnostyczne przez całą dobę każdego dnia dla pacjentów oddziałów szpitalnych i oddziału Ratownictwa.
Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w godz. 10:00 do 18:00 w dniach od poniedziałku do piątku.
Rejestracja Zakładu czynna jest dla pacjentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.Pracownicy

Kierownik Zakładu - dr n. med. Elżbieta Sokólska

Lekarze, Starsi Asystenci

lek.med.Miłosz Bieniek,
dr n. med. Marta Dura,
lek. med. Halina Gehrke,
lek. med. Elżbieta Grzegorzewska,
dr n. med. Grzegorz Meder,
lek. med. Wojciech Skura,
lek. med. Magdalena Waszak,
lek. med. Barbara Winiarska-Jedwabińska


Lekarze rezydenci

lek. med. Dorota Bartnicka,
lek. med. Barbara Drecka-Szymańska,
lek. med. Rafał Pawlik,
lek. med. Iwona Suchoń,
lek. med. Agnieszka Kaniecka-Oleksiak


Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii - mgr Janina Sośnicka

Technicy elektroradiologii,

Maja Cieślak,
Anna Cybulska,
Małgorzata Gawrońska,
Cezary Grochowski,
Ewa Jaskulska,
Anna Karcz,
Adam Kiela,
mgr Agnieszka Kusiak,
Jolanta Lackner,
Katarzyna Nowacka,
Ewa Okoniewska,
Adam Pniewski,
Dorota Rybicka,
Małgorzata Skorupka,
Mirosława Szyttenholm,
Regina Ziemer,
Beata Zwierko,
mgr Danuta Rosiek,
mgr Mateusz Żybowski,


Pielęgniarki

Elżbieta Kowalik,
Joanna Marchlewska,
Aleksandra Plecha,
Iwona Wiśniewska,


Personel administracyjny

Jolanta Cicha,
Bożena Kaleta,
Anna Kowalska,
Julita Ormanowska - Bryl,
Joanna Rybińska,
Barbara Sulowska,
Irena KwasigrochBadania diagnostyczne

Wykonujemy szeroką gamę badań diagnostycznych, do których należą:
 • całe spektrum konwencjonalnych zdjęć rentgenowskich w tym zdjęć łączonych całego kręgosłupa oraz kończyn dolnych, zdjęcia szczęki i żuchwy, rentgenowskie badania kontrastowe (urografie, HSG, ERCP),
 • tomografia komputerowa (standardowe badania tomograficzne w obrębie całego ciała, angiografia TK, kolonoskopia wirtualna, badania serca),
 • badania ultrasonograficzne (standardowe USG, USG dopplerowskie, biopsja pod kontrolą USG),
 • badania metodą rezonansu magnetycznego różnych układów:
  • diagnostyka chorób układu nerwowego:
   - choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane), degeneracyjne, metaboliczne,
   - wady wrodzone OUN,
   - nowotwory mózgu i kanału kręgowego,
   - zmiany w okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnej części jamy czaszki,
   - zmiany poniedotlenieniowo-poniedokrwienne,
   - infekcje OUN,
   - malformacje naczyniowe,
   - zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionym pochodzeniu;

  • diagnostyka chorób układu kostno-mięśniowego:
   - guzy tkanek miękkich (pourazowe, zapalne, nowotworowe),
   - guzy kości (zapalne, nowotworowe);

  • diagnostyka chorób klatki piersiowej, śródpiersia, jamy brzusznej i miednicy:
   - choroby rozrostowe,
   - wady wrodzone (w tym serca i dużych naczyń),
   - choroby zapalne

Poza w/w podstawowymi badaniami obrazującymi morfologię narządów, wykonujemy również badania specjalistyczne:

- obrazowanie szlaków istoty białej OUN (diffusion tensor imaging -DTI),
- ocena czynności mózgu, badanie funkcjonalne (fMRI),
- ocena zmian metabolicznych zachodzących w mózgu, spektroskopia protonowa (MRS),
- ocena przepływu krwi w narządach (perfuzja -PWI),
- ocena dróg żółciowych i trzustkowych, cholangiografia (MRCP),
- ocena morfologii i czynności nerek, urografia MR,
- ocena uszkodzenia splotu ramiennego, mielografia (mieloMR),
- obrazowanie naczyń krwionośnych w sekwencjach bez i po podaniu kontrastu,
- obrazowanie serca,
- badania płodów,
- badania noworodków w znieczuleniu ogólnym.Ochrona radiologiczna

System ochrony radiologicznej na terenie Zakładu stanowi integralną część Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wprowadzonego w naszej jednostce. Dobrze funkcjonujący system ochrony radiologicznej powoduje, że prowadzone przez nas badania diagnostyczne przebiegają zgodnie z obowiązującą w Polsce i na terenie Unii Europejskiej zasadą ALARA. Wykwalifikowana kadra techniczna oraz nowoczesna aparatura diagnostyczna i pomiarowa skutkują używaniem możliwie małych dawek promieniowania, przy otrzymywaniu radiogramów o wysokiej wartości diagnostycznej.

Przyznana szpitalowi przez Centrum Monitorowania Jakości Akredytacja potwierdza wysoki poziom świadczonych usług oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi i standardami również w zakresie diagnostyki radiologicznej.


Kontrola jakości

Nasz Zakład posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością pod kątem wymogów prawnych odnoszących się do stosowania promieniowania jonizującego do celów medycznych. Posiadamy wysokiej klasy aparaturę pomiarową przeznaczoną do systematycznego przeprowadzania testów używanych urządzeń diagnostycznych. Dobrze opracowany i wdrożony system zarządzania jakością są gwarancją otrzymywania wysokiej jakości radiogramów.


Działalność dydaktyczna

Zakład posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz na prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.

Od 2009 r. Zakład wchodzi w skład Collegium Medicum UMK. Na terenie Zakładu prowadzone są zajęcia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku- Elektroradiologia., Położnictwo, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo.

Jako jednostka dydaktyczna dysponujemy nowoczesną literaturą (także obcojęzyczną) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Nasze bazy danych zawierają zbiór obrazów rzadko spotykanych przypadków.


Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.