PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Kierownik: mgr Anna Hildebrandt
Lokalizacja: Pawilon B
Telefon: 52 365 5645
Email: mikrobiologia@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...
Informacje o badaniach

Przyjmowanie materiałów do badań i wydawanie wyników: 07:30 - 19:30 w dni robocze, soboty, niedziele i święta.
Odbiór wyników osobiście lub z upoważnieniem pisemnym za okazaniem dokumentu tożsamości.
Wykonujemy badania mikrobiologiczne materiałów klinicznych w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych:
  1. Dla pacjentów leczonych w oddziałach i przychodniach Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  2. Na zlecenie lekarzy z innych placówek służby zdrowia, z którymi podpisano umowę
  3. Odpłatnie na życzenie pacjenta Warunkiem wykonania badania jest prawidłowo wypełnione odpowiednie zlecenie/skierowanie lub dowód wpłaty


Certyfikaty

Wiarygodność badań potwierdzana rokrocznie przez:
Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO) - od 1996 r.
Międzynarodowe Sprawdziany Jakości Badań w Mikrobiologii (UK NEQAS) - od 2000 r.


Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.