PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Szpitalny Zakład Patomorfologii

Kierownik: dr n. med. Jadwiga Korenkiewicz
Lokalizacja: Budynek Patomorfologii
Telefon: 52 3655 509
Email:

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...
Informacje o Zakładzie

Patomorfologia jest nauką stosunkowo młodą i wyrosła ze starszej od siebie anatomii. W zakres działalności patomorfologii wchodzi poznawanie i gromadzenie danych dotyczących powstawania i rozwoju zmian chorobowych oraz ich interpretowanie w poszczególnych fazach rozwoju choroby. Wynika z tego główny cel patomorfologii - rozpoznawanie procesu chorobowego i opis morfologicznych przemian zachodzących na różnych poziomach organizmu - układowym, narządowym, komórkowym, subkomórkowym i molekularnym. W zależności od rodzaju badanego materiału, w obrębie patomorfologii wyróżnia się:
- makropatologię, której przedmiotem badań jest zmarły człowiek (sekcja zwłok)
- mikropatologię, której przedmiotem badań jest materiał biopsyjny (pobrany od chorego).
Mikropatologia wykorzystuje do swych badań mikroskop świetlny z jego odmianami (fazowo-kontrastowy, fluorescencyjny, polaryzacyjny) oraz mikroskop elektronowy, transmisyjny i skaningowy. Burzliwy rozwój nauk biologicznych umożliwia stosowanie w tych badaniach metod histologicznych, histochemicznych, histoenzymatycznych, histoimmunologicznych a ostatnio także metod biologii molekularnej poprzez zastosowanie przeciwciał monoklonalnych. Dlatego też dawniej z pomocy patomorfologa korzystali lekarze wykonywujący zabiegi (chirurg, ginekolog, laryngolog, okulista), obecnie zaś diagnostykę mikroskopową wykorzystują w praktyce lekarze wszstkich specjalności.
Dzięki swym olbrzymim możliwościom diagnostycznym patomorfologia jest ważnym elementem diagnostyki klinicznej.

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.