PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Informacje dla Pacjenta

Szybka Terapia Onkologiczna - oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia

Szybka Terapia Onkologiczna

Zakres świadczeń objętych pakietem onkologicznym w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:
świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
świadczenia w zakresie neurochirurgii
świadczenia w zakresie proktologii
świadczenia w zakresie hematologii
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
świadczenia w zakresie gastroenterologii
świadczenia w zakresie neurologii
świadczenia w zakresie okulistyki
świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
świadczenia w zakresie otolaryngologii
świadczenia w zakresie onkologii
świadczenia w zakresie urologii
świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci
świadczenia w zakresie endokrynologii
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej

SZPITALNICTWO:
gastroenterologia - hospitalizacja
hematologia - hospitalizacja
ginekologia onkologiczna - hospitalizacja
położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
chirurgia ogólna - hospitalizacja
neurochirurgia - hospitalizacja
ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja
okulistyka - hospitalizacja
otorynolaryngologia - hospitalizacja
chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja
urologia - hospitalizacjaInformacje dotyczące wymaganych przy przyjęciu Pacjenta do szpitala dokumentów, godzin odwiedzin, praw pacjenta oraz zasad funkjopnowania parkingu.


Przyjęcie do Szpitala

Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw na Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem na oddział.
Oprócz skierowania do szpitala należy przedstawić odpowiednie dokumenty (w przypadkach nagłych, skierowanie nie jest wymagane):
- Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka);
- Osoba nieubezpieczona - dowód tożsamości. Ponadto pokrywa koszty leczenia;
Po załatwieniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy Oddział.
Ubranie osobiste oraz przedmioty wartościowe, na czas pobytu w szpitalu zostają złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.Regulamin dla osób odwiedzających

W zależności od stanu zdrowia Pacjenta oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, odwiedziny mogą być ograniczane lub w uzasadnionych przypadkach np. potrzeba towarzyszenia choremu przez osobę bliską, za pisemną zgodą kierownika Kliniki lub ordynatora Oddziału odbywać się bez ograniczeń lub w innych godzinach.Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta są integralną częścią szeroko rozumianych praw człowieka. Potrzeba regulacji w tej dziedzinie wynika z asymetrii relacji pomiędzy pacjentem a instytucją lub osobą świadczącą usługi medyczne.Zespół Etyczny

W razie problemów natury etycznej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zespol.etyczny@biziel.pl.


Oświadczenie Pacjenta o przysługującym prawie do świadczeń zdrowotnych

Informacje dla pacentów publikowane przez Ministerstwo Zdrowia, w sprawie wypełniania oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej: www.mz.gov.plParking

Parking jest płatny. Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w następujących stawkach:

  a) stawkę podstawową dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych ustala się na kwotę 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.
  b) stawkę podstawową dla osób parkujących na podstawie abonamentów ustala się w wysokości:
    - dla osób parkujących na podstawie abonamentów pracowniczych - 10 zł za każdy miesiąc parkowania pojazdu
    - dla pacjentów hospitalizowanych w jednostkach organizacyjnych Szpitala - 14 zł za każdy rozpoczęty tydzień parkowania pojazdu

Zwolnieni od opłat za parkowanie są:
  a) inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie (dokument, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowycn dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. 2004 nr 67 poz. 616)
  b) karetki pogotowia i transport sanitarny
  c) pojazdy Straży Pożarnej, Pclicji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku z wykonywaniem czynności służbowych
  d) pojazdy zaopatrzenia Szpitala, pojazdy podmiotów świadczących usługi na rzecz Szpitala i pojazdy Zarządu Szpitala
  e) karawany pogrzebowe
  f) użytkownicy pojazdów korzystający z parkingu w czasie nie przekraczającym 15 minut (nie wjeżdżający na teren odgrodzony drugim szlabanem).

Teren Szpitala jest podzielony na 3 strefy:
  1. Strefa I: to zespół parkingów odpłatnych dla interesantów, zlokalizowany od wjazdu z ul. Ujejskiego do portierni murowanej.
  2. Strefa II: to zespół parkingów służbowych, zlokalizowanych od portierni murowanej w kierunku Pawilonu. W tej strefie jest również parking dla dyżurantów.
  3. Strefa III: dla pacjentów i ich rodzin zgłaszających się na Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej, zlokalizowany przy Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej. (Aby wjechać na ten parking należy zaraz po wjeździe na teren Szpitala od razu skręcić w prawo kierując się na Izbę Przyjęć, a następnie w lewo, w dół pod Izbę Przyjęć.)Informacje dla osób niepełnosprawnych Informacje dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne po okazaniu przy wjeździe na teren szpitala aktualnej legitymacji inwalidzkiej, są uprawnione do korzystania z przyszpitalnego parkingu bez uiszczania opłaty.

Trzy wejścia do budynku głównego oraz wejście do pawilonu „C” wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wejście na Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej z Izbą Przyjęć posiada dodatkowo automatyczne drzwi, dwuskrzydłowe, otwierane na fotokomórkę.

W szpitalu znajduje się system wind, w tym jedna winda przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, kursująca między poziomami : niski parter - parter - I piętro, gdzie znajduje się m.in. zespół poradni przyszpitalnych, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Szpitalny Zakład Rehabilitacji.

W holu głównym szpitala znajdują się toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Jeden z aparatów telefoniczny, w holu głównym szpitala, umieszczony jest na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Wśród pracowników naszego szpitala są osoby posługujące się językiem migowym.

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłaszać, w miarę możliwości przed planowaną wizytą w szpitalu, kontaktując się z panią mgr Justyną Antoniewicz.
Informacje dla osób niepełnosprawnych - telefon tel. 52 3655 901
Informacje dla osób niepełnosprawnych - emaile-mail: justyna.antoniewicz@biziel.pl
MOŻLIWOśĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMPY INSULINOWEJ DLA KOBIET Z CUKRZYCą Pompy Insulinowe

Informujemy ze istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia pompy insulinowej dla kobiet z cukrzycą.

W naszym ośrodku, kobiety z cukrzycą pragnące przygotować się do ciąży, które nie mogą pozwolić sobie na samodzielny zakup osobistej pompy insulinowej, mogą skorzystać z bezpłatnego wypożyczenia pompy insulinowej.

Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie.

Informacje dla osób niepełnosprawnych - telefon Zainteresowane kobiety prosimy o kontakt: 52 36 55 330

Sklepy Medyczne

Zobacz informacje na temat Sklepów Medycznych funkcjonujących na terenie SzpitalaKliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.