PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Informacje o Szpitalu

Dyrektor Szpitala:

dr n. med. Wanda Korzycka - Wilińska


Telefon width= 52 3655 356
Email dyr.naczelny@biziel.pl

Zarząd Szpitala

Dyrektor
d/s Lecznictwa:

  Dyrektor
d/s Pielęgniarstwa:

  Dyrektor
d/s Admin. - Tech.:

  Dyrektor
d/s Finansowych:

dr n. med. Zbigniew Sobociński
Telefon width= 52 3655 380
Email dyr.lecznictwa@biziel.pl
  dr n. o zdrowiu Aleksandra Popow
Telefon width= 52 3655 318
Email dyr.pielegniarstwa@biziel.pl
  mgr Leszek Kowalik
Telefon width= 52 3655 353
Email dyr.administracyjny@biziel.pl
  mgr Miłosz Piontek
Telefon width= 52 3655 355
Email dyr.finansowy@biziel.pl


Patron

Dr Jan Biziel - 1858-1934

Znakomity lekarz i społecznik.
Urodził się 12 października 1858r. w Osiecznie pod Lesznem. Studiował medycynę na niemieckich uniwersytetach w Lipsku i Gryffi. W Gryffi doktoryzował się, uzyskując stopień doktora medycyny. Rozpoczął praktykę lekarską w Chełmnie pod okiem dr Ludwika Rydygiera późniejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1906r. po kilkuletniej praktyce we Wrocławiu zamieszkał w Bydgoszczy. W 1930r. został Honorowym Obywatelem miasta. Działał aktywnie w wielu polskich organizacjach i towarzystwach. Był założycielem i prezesem Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego. W okresie międzywojennym był przewodniczącym Rady Miejskiej Bydgoszczy. 20 stycznia 1920r. w imieniu polskich mieszkańców, jako pierwszy prezes Rady Miejskiej, witał polskie wojsko wkraczające do miasta. W 1922r. został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski klasy IV Zmarł 4 lipca 1934 r.
Od kwietnia 1990r. Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy nosi jego imię.Struktura

Nasza placówka jest Szpitalem świadczącym profesjonalne i wysokiej jakości usługi.
Klientami są jednostki indywidualne i instytucjonalne. Struktura organizacyjna jednostki, która jest ściśle związana z dążeniem by stać się nowoczesnym i sprawnie zarządzanym ośrodkiem medycznym, podzielona jest na dwie części: medyczną i administracyjno - techniczną.
Historia

Szpital zbudowany został w latach 1974-1980, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ). Inwestorem był Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szpital powstał w oparciu o projekt inż. Arch. Jerzego Szanajcy z Warszawskiego Biura Projektów Służby Zdrowia, jako projekt powtarzalny. Tego typu szpitali zbudowano w Polsce kilkanaście (m. In. W Kutnie, Inowrocławiu, Pile, Gdańsku-Zaspie). Generalnego wykonawstwa podjęło się Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol" w Bydgoszczy.
więcej ...
Rada Społeczna

Skład osobowy Rady od 1 października 2016 r. do 30 września 2020 r.:
Przewodniczący Rady: prof, dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - przedstawiciel Rektora

Członkowie Rady:
1. Zbigniew Bidziński
2. Tomasz Edward Latos
3. Wiesław Kiełbasiński
4. Dariusz Ratajczak
5. Katarzyna Florek
6. prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
7. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
8. dr Damian Walczak
9. mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec


Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.