PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały Kliniczne, OddziałyKierownicy/OrdynatorzyTelefon
Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. Oddział Neurologii. Lekarz Kierujący Oddziałem - lek. med. Violetta Palacz - Duda
Konsultant naukowy: dr hab. n ned. Adam Kobayashi
52 3655 565
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Kierownik Kliniki - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Sekretariat Oddział: 52 365 5785
Sekretariat Klinika: 52 365 5416
Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Kierownik Katedry: dr hab.n.med. Jacek Budzyński
Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Grzegorz Pulkowski
52 3655 584
Klinika Foniatrii i Audiologii dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz 52 3655 480
Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski
52 3655 284
Klinika Hematologii Ordynator-Kierownik Kliniki - dr n.med. Grażyna Gadomska 52 3655 254
Klinika Kardiologii Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz /fax: 52 365 56 53
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. n.med. Marek Grabiec
Zastępca - dr n. med. Maria Maciejewska-Kaźmierczak

52 3655 526 - Sekretariat Kierownika Kliniki
52 3655 217 - Oddz. Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej - sekretariat
52 3655 236 - Oddz. Położnictwa - sekretariat
52 3655 662 - Oddz. Patologii Ciąży
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Kierownik - dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof.UMK 52 3655 531
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ordynator Oddziału - dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka 52 3655 224
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Lekarz Kierujący Oddziałem
dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
52 365 5232
Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Jacek Tlappa 52 3655 209
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" Lekarz Kierujący Oddziałem, Manager - dr n. med. Piotr Korbal 52 3655 568
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Andrzej Swincow 52 3655 505

Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna: Pobierz ...

Oddział Okulistyczny Ordynator Oddziału - dr n. med. Marzena Petrus 52 3655 312
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych Ordynator Oddziału - dr n. med. Waldemar Weiss 52 3655 267
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr Winiarski 52 3655 580
Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Piotr Jarzemski 52 3655 708

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.