PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Konkursy Ofert

*Data Publikacji/ZakończeniaZakres Oferty KonkursowejPliki do pobrania
2017-03-27 13:10
2017-04-11 11:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • pielęgniarki/pielęgniarzy w:

  - Klinice Kardiologii (3 osoby) - usługi pielęgniarskie,

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.05.2017r.

oferta, formularze

2017-03-20 14:20
2017-03-31 11:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarza w:

  - Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej - dyżury stacjonarne (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 08.04.2017r.

oferta, formularze

2017-03-06 13:30
2017-03-20 11:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w:

  - Poradni Reumatologicznej - świadczenia ambulatoryjne (1 osoba),

  - Klinice Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania - dyżury stacjonarne (1 osoba),

  - Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej - leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne w Poradni Chirurgii Szczękowej, dyżury niestacjonarne (1 osoba),

  - Pracowni Radiologii Zabiegowej (1 lekarz),

  - Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Korolektalnej i Onkologicznej - dyżury stacjonarne i niestacjonarne (2 osoby)

  - Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Korolektalnej i Onkologicznej - leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne i niestacjonarne (2 osoby)

  - Klinice Kardiologii - koronarografia i cewnikowanie prawego serca, angiografii (PTCA) planowej oraz angiografii (PTCA) w OZW (1 osoba),

  - Klinice Kardiologii - procedury kardiologiczne w rodzaju: elektroterapia - implantacje stymulatorów i kardiowerterów, stymulatorów, kardiowerterów - defibrylatorów i układów resynchronizujących, w ramach grup JGP: E31, E32, implantacje stymulatorów i kardiowerterów z/bez programowania lub wyłączania programowania urządzeń do elektroterapii, tj.: stymulatorów, kardiowerterów - defibrylatorów i układów resynchronizujących, lub samo programowanie/wyłączanie w ramach grup JGP: E33, E34, E36 i E37 (2 osoby),

  - Klinice Kardiologii - programowanie lub wyłączanie programowania urządzeń do elektroterapii, tj.: stymulatorów, kardiowerterów - defibrylatorów i układów resynchronizujących, w ramach grup JGP: E33, E34, E36 i E37 (2 osoby),

  - Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej - leczenie szpitalne (1 osoba),

 • dietetyka w:

  - Klinice Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania - (1 osoba)

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.04.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

rozstrzygnięcie konkursu 2

2017-02-27 12:00
2017-03-14 11:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • pielęgniarki/pielęgniarzy/położne w:

  - Oddziale Okulistycznym - sala operacyjna ( 2 osoby) - usługi pielęgniarskie,

  - Oddziale Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" ( 1 osoba) - usługi pielęgniarskie/położnicze.

  - Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu - Oddział Neurologii ( 5 osób) - usługi pielęgniarskie

  - Klinice Hematologii ( 7 osób) - usługi pielęgniarskie

  - Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (1 osoba) - usługi pielęgniarskie

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.04.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

2017-02-14 14:15
2017-02-28 11:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w:

  - Klinice Kardiologii - wykonywanie zabiegów z kardiologii inwazyjnej: pomiary przepływów tętnic wieńcowych FFR, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa IVUS, zabiegi rotablacji wieńcowej (5 osób)

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 10.03.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

2017-02-03 13:30
2017-02-17 11:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy w:

  - Prenatalnej Poradni Genetycznej - porady genetyczne (2 osoby)

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

2017-01-27 09:00
2017-02-09 11:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • pielęgniarki/pielęgniarzy/położne w:

  - Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (5 osób) - usługi pielęgniarskie

  - Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" (34 osoby) - usługi pielęgniarskie/położnicze,

 • techników elektroradiologii w zakresie usług diagnostycznych w:

  - Pracowni Radiologii Zabiegowej (3 osoby) - obsługa angiografu i ramienia C przy wykonywaniu zabiegów wewnątrznaczyniowych i hybrydowych

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

2017-01-19 14:15
2017-01-26 12:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarza w:

  - Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" - konsultacje z zakresu kardiologii dziecięcej (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 03.02.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

2017-01-11 14:05
2017-01-24 12:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarza w:

  - Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" - w ramach programu lekowego "Profilaktyka zakażeń wirusem RS" (10 osób),

 • fizjoterapeutę w:

  - Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" - z zakresie rehabilitacji u dzieci do 3 miesiąca życia (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.02.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

2017-01-10 13:45
2017-01-24 10:00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarza w:

  - Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" - konsultacje z zakresu kardiologii dziecięcej (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.02.2017r.

oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

znalezionych: 256 na 26 stronach
<<< początek -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - koniec>>>

* - aktualność oferty: - oferta aktualna; - oferta nieaktualna;

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.