PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Praca

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: KIEROWCA POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO W RUCHU

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31.03.2017R., W GODZINACH OD 08:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA), W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: "DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - REKRUTACJA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY"


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: FARMACEUTA, MŁODSZY/STARSZY ASYSTENT FARMACJI

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: APTEKA SZPITALNA

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 10.04.2017R., W GODZINACH OD 08:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA), W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: "DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - REKRUTACJA W APTECE SZPITALNEJ"


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: HYDRAULIK

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31.03.2017R., W GODZINACH OD 08:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA), W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: "DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - REKRUTACJA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYM"


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: ASYSTENT

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII I CHORÓB ROZROSTOWYCH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH OD 08:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA), W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: "DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - REKRUTACJA W ODDZIALE HEMATOLOGII"


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: MŁODSZY ASYSTENT/STARSZY ASYSTENT - UMOWA CYWILNO-PRAWNA

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: ODDZIAŁ KLINICZNY MEDYCYNY RATUNKOWEJ

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH OD 08:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA - UL. UJEJSKIEGO 75, 85-168 BYDGOSZCZ) W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: "DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - REKRUTACJA W ODDZIALE KLINICZNYM MEDYCYNY RATUNKOWEJ"
KONTAKT: KIEROWNIK OKMR 501-035-877, PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA OKMR 52 36-55-207


Dokumenty

Przyjęcie na wolontariat
Niezbędne formularze: Wniosek o przyjęcie na wolontariat

Wydanie duplikatu świadectwa pracy
Niezbędne formularze: Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy

Wydanie zaświadczenie RP-7
Niezbędne formularze: Wniosek o wydanie za?wiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (na druku RP-7)

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.